Nestvůry existují, a co existuje, dá se poznat, seřadit a utřídit. A seřazené to snad bude méně hrozivé.

RNDr. Marek Martin Ph.D.

Na úvodní stránku
označení skupiny - nestvůry popis poznámky
Zdánlivě živí Některé z nestvůr vypadají jako lidé, kteří zemřeli již před jistou dobou. Zdá se, že se rozkladné procesy nezastavily, ale přitom tělo pokračuje ve stavu jistého zdánlivého života. Pokud mohu posoudit, ostatní lidé tyto bytosti od lidí nerozeznají, zřejmě díky jakési iluzi, kterou oplývají. Setkali jsme se s několika typy těchto bytostí.

známé obecné slabiny skupiny: nezjištěno

 
Ohnilci - typ 1 Tělo je již v pokročilém stadiu rozkladu, chůze je jaksi podivně vláčná. Jejich nepatřičnost je poznatelná na první pohled.

původ: neznámý

známé slabiny: nezjištěno, jsou zranitelní běžnými zbraněmi

způsob likvidace: možno běžnými zbraněmi, vykazují nadnormální odolnost. Rány se jim dle jednoho ze členů naší skupiny údajně zavírají (regenerace? optický klam?).

 
Ohnilci - typ "dědek" Tělo nevykazuje tolik pokročilé stadium rozkladu. Nepatřičnost je poznatelná až při pečlivém pohledu. Proti typu 1 mají zřejmě zvýšenou odolnost. Jejich nervové centrum nesídlí v mozku, po zničení tohoto orgánu dále pokračují v zamýšlené činnosti.

původ: neznámý

známé slabiny: nezjištěno, jsou zranitelní běžnými zbraněmi

způsob likvidace: možno běžnými zbraněmi, vykazují nadnormální odolnost.

 
Podvojné bytosti S takovou bytostí jsme měli jen krátké setkání. jedná se o bytosti, kde normální lidské tělo pod vnitřním zrakem překrývá silueta jiného těla nazývám ji pracovně silueta. Příčina ani mechanismus nejsou známé.  
"číšník" Tělo vykazuje bledost a jistou nesoustředěnost. Silueta se celkem shoduje s původním tělem.

původ: neznámý

známé slabiny: nezjištěno

způsob likvidace: nezjištěno, nebezpečnost dosud nepotvrzena

 
Krvožilní Existují bytosti, které se jako legendární upíři živí krví, ty zatím řadím do skupiny krvožilných, jejich vztah k ostatním bytostem není vyřešen, je možné, že jsou podskupinou zdánlivě živých i když první krvožilný vypadal živý dostatečně.  
Žilnatci - typ "hrobník" Bytost vypadá jako normální člověk, má však nápadně naběhlé žíly. Pohybovala se běžně za dne (ačkoliv legendy pro upíry předepisují noc), dle jednoho ze členů naší skupiny se živí krví, která mu zároveň tvoří pod vnitřním zrakem nápadně naběhlé žíly. Rovněž (v rozporu s pověrami) jí nevadí náboženské symboly, neboť se bez obtíží pohybovala po hřbitově plném křížů.
Další podobnou bytost pozoroval Karel v rámci svých aktivit.

původ: neznámý

známé slabiny: krev v žilách je zdrojem jeho síly a je pro něj nezbytná

způsob likvidace: nezjištěno

 
Noční Tyto bytosti možná budou zařazeny jinam, zvláště pokud se potvrdí podezření, že jde o upíry z legend, nicméně zatím pro ně vytvářím vlastní skupinu.  
typ "Roesler" Bytosti pod vnitřním zrakem vypadají jako normální lidé, jen jsou nápadně bledší. Adam navíc dokázal zpozorovat, že nedýchají. To by je mohlo řadit mezi zdánlivě živé. Zdá se, že ovládají jistým nadpřirozeným způsobem svůj hlas a dokážou dát rozkaz tak, že jej tělo uposlechne bez ohledu na vůli.

původ: neznámý

známé slabiny: nesnáší slunce

způsob likvidace: nezjištěno

 
Duchové Bytosti běžným očím neviditelné nemající žádnou pevnou složku těla.  
duch typ "voják" Filip zpozoroval zdánlivě neškodného ducha v podobě vojáka z minulého století v domě u Heleny.

původ: neznámý

známé slabiny: neznámé

způsob likvidace: nezjištěno